background

CAB ABSTRACTS (www.cabdirect.org)

Kendi türünde en geniş kapsamlı veri tabanı olan CAB Abstracts, araştırmacıların 1973 yılından itibaren 6.7 milyondan fazla kayda anlık erişimini sağlamaktadır. İçeriğine her yıl 300.000 abstrakt.

CABI COMPENDIA COLLECTION

1. Crop Protection Compendium (www.cabi.org/cpc)
Crop Protection Compendium, Bitki Koruma alanında ihtiyaç duyulabilecek tüm ansiklopedik bilgileri sunar. Zararlılar, hastalıklar, yabani otlar, doğal düşmanlar, bitkilere ev sahipliği yapan alan ve ülkeler geniş kapsamda küresel olarak sunulmaktadır.

2. Animal Health and Production Compendium ( www.cabi.org/ahpc)

The AHPC Hayvan hastalıkları, patojenleri ve vektörleri, Hayvan Çiftçiliği, Genetik, Çiftlik hayvanlarının beslenmesi, Kümes Hayvanları ve daha bir çok konuda bir çok medya kaynağını bir arada sunan bir ansiklopedik veri tabanıdır.

3. Aquaculture Compendium (www.cabi.org/ac)

Aquaculture Compendium, tüm yönleri ile su kültürü alanında ansiklopedik bir bilgi kaynağıdır.Suda yaşayan hayvanlar ve bitkiler, Doğal Kaynaklar ve Çevre, Biyoçeşitlilik, Ticaret, Gıda Güvenliği, ve daha fazlası...

4. Forestry Compendium (www.cabi.org/fc)

Forestry Compendium, ormancılık üzerine dünya çapında tekil bir bilgi dermesidir.

ENVIRONMENTAL IMPACT

Environmental Impact, iklim değişikliği ve biyosfer üzerindeki diğer insan etkileri üzerine online bir bilgi kaynağıdır. Bu konuda bilim adamları, karar vericiler ve bilgi uzmanları tarafından kullanılan geniş kapsamlı tek kaynaktır. Environmental Impact, CAB eBooks kapsamında bulunan çevre bilimleri ile ilgili 2000'den günümüze kadar olan tüm kitaplara erişim sağlamaktadır.

GLOBAL HEALTH

Global Health Halk Sağlığı araştırmaları ve uygulamaları alanındaki tek bibliyografik indeks ve abstrakt veri tabanıdır.

CABI Tanıtım Broşürü