background

Akademik Dergi Danışmanlığı

Zorlu akademik dergi yayıncılığı süreçlerinde sizlere dergi yayıncılığı alanında uzman ekibimiz ile çözüm önerileri ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Başlıca Sunulacak Hizmetler:

• Genel Danışmanlık
• Sekreterya
• Dergi İşletim ve Yönetimi
• Uluslararasılaştırma
• Tanıtım Hizmetleri
• İndekslere Kazandırma
• İntihal ve Dublike İnceleme
• Yabancı Dil Geliştirme Hizmetleri

Referanslarımız:

• Siyasal: Journal of Political Sciences
• European Journal of Biology
• European Oral Research
• darulfunun ilahiyat
• Journal of Tourismology
• İstanbul Hukuk Mecmuası/Istanbul Law Review
• Istanbul Management Journal
• Istanbul Business Research
• Public and Private International Law Bulletin
• Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi/ Journal of Social Policy Conferences
• Art-Sanat
• Turkish Journal of Bioscience and Collections
• CONNECTIST: Faculty of Communication Journal
• EKOIST: Journal of Econometrics and Statistics
• Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul
• Sosyoloji Dergisi/Turkish Journal of Sociology
• Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları/Recent Period Turkish Studies
• Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi/Studies in Ottoman Science
• Acta INFOLOGICA
• İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi/ Journal of Administrative Law and Administrative Sciences
• İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of the Istanbul University Faculty of Medicine
• Muhasebe Enstitüsü Dergisi/ Journal of Accounting Institute
• Felsefe Arkivi / Archives of Philosophy
• SABİAD: Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi/Journal of Advanced Research in Health Sciences
• Türkiyat Mecmuası/Journal of Turkology
• Tarih Dergisi
• Istanbul Journal of Pharmacy
• Istanbul Journal of Economics /İstanbul İktisat Dergisi
• Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi /Studien Zur Deutschen Sprahe und Literatür
• Litera: Journal of Language, Literature and Culture Research
• Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi /Journal of Turkish Language and Literature
• Journal of Economy, Culture and Society
• Coğrafya Dergisi / Journal of Geography
• Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi / Journal of Penal Law and Criminology
• Konservatoryum/Conservatorium
• Psikoloji Çalışmaları Dergisi / Studies in Psychology
• Aquatic Sciences and Engineering
• İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi / Journal of Economic Policy Research
• İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi / Istanbul University Journal of Women's Studies
• Journal of Transportation and Logistics
• Anadolu Araştırmaları Dergisi
• Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi
• Experimed
• Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
• İ.Ü. Çeviribilim Dergisi
• Avrasya İncelemeleri
• Sanat Tarihi Yıllığı
• Bilgi ve Belge Araştırmaları
• Dilbilim
• Şarkiyat Mecmuası
• İstanbul Journal of Mathmatics
• İslam Tetkikleri Dergisi
• Çocuk Dergisi
• Ege Eğitim Dergisi - Ege Journal of Education
• Tekstil ve Konfeksiyon - TEXTILE AND APPAREL
• Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi - Ege Journal of Agricultural Research
• Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
• Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS) - Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
• Ege Akademik Bakış Dergisi - Ege Academic Review
• Eurasian Journal of Music and Dance
• Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
• Alınteri Zirai Bilimler Dergisi
• Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
• Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
• JOTAF - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
• Clinical and Experimental Health Sciences